hlogo.png

 

166_paavo.jpg

 

Paavo Svenn

Peruspalvelut kuntien omana toimintana turvattava

 

Käteeni osui Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelikäytännöt 2010 ja palvelusetelikäytännöt kunnissa. Sitran selvityksiä koskeva kirjoitus. Pohjois-Savon liiton laatiman selvityksen mukaan palveluseteli oli vuonna 2010 käytössä 15 Pohjois-Savon kunnassa ja kaupungissa. Keitele ja Lapinlahti ovat ilmoittaaneet ottavansa sen käyttöön tänä vuonna. Vain Vesannolla ja Rautavaaralla ei ole suunnitelmia palvelusetelin käyttöön otosta johtuen lähinnä yksityisten palvelujentuottajien puuttumisesta.

Monipuolisimmin palveluseteliä käyttävät Leppävirta ja Kaavi. Viime vuonna palveluseteliäkäytti vajaat 700 pohjoissavolaista. Eniten käyttäjiä oli Kuopiossa, noin 300. Varpaisjärvi ylsi noin sataan käyttäjään.

Selvityksen mukaan palvelusetelipalveluja tuottaa Pohjois-Savossa runsaat 130 yritystä. Palvelusetelin yleisin käyttökohde on omaishoitopalvelujen hankinta, mutta käyttötarkoitus on laajenemassa. Seteliä on käytetty myös tilapäiseen kotipalveluun, haja-asutusalueiden tukipalveluihin, kuljetuksiin, siivouksiin, sotainvalidien ateriapalveluihin ja harkinnanvaraiseen omaishoitoon. Palveluseteli on tulossa kolmessa kunnassa myös lasten päivähoitoon.

Nyt tietysti joutuu arvioimaan tilannetta miksi valtapuolueiden ajamaa linjaa toteutetaan kunnissa? Tällä tietoisella valinnalla halutaan kuntapalvelut kilpailuttaa, yhtiöittää ja yksityistää. Palvelusetelillä asetetaan palveluja tarvitsevat kuntalaiset eriarvoiseen asemaansillä siitä hyötyvät vain hyvätuloiset, joilla on varaa käyttää seteleitä ja maksaa siihen kuuluvan omavastuuosuuden. Enkä jaksa uskoa siihen väittämään, että avaamalla yksityisten palvelujen tuottajain markkinat toisivat kunnille säästöjä lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Siksi on vahvistettava kuntien omana toimintana toteuttavien peruspalvelujen saatavuutta. On nostettava kuntien valtionosuuksia. On säädettävä vanhuspalvelulaki, joka velvoittaa turvaamaan kunnolliset palvelut. Kuntiin tulee palkata lisää vakinaiseen työsuhteeseen henkilökuntaa: Vanhustenpalvelujen, terveydenhuollon ja lasten päivähoidon tehtäviin.