hlogo.png

NATO -ISÄNTÄTUKIMAASOPIMUS ON MITÄTÖITÄVÄ

SKP:n Iisalmen seudun osaston vuosikokouksen mielestä, viime syyskuussa allekirjoitettu Nato- isäntämaatukisopimus on laiton. Sopimuksen teossa rikottiin alkeellisimmankin parlamentarismin periaatteita, eikä sitä tuotu eduskunnan käsiteltäväksi missään vaiheessa. Sen vuoksi seuraavan eduskunnan on otettava käsittelyyn sopimuksen mitätöiminen.

Sopimuksesta jonka Suomen puolesta allekirjoitti puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg ei ole vielä tänäkään päivänä virallista suomenkielistä käännöstä. Sopimus on erittäin vaarallinen maamme turvallisuudelle, koska sopimuksessa ei ole kielletty tuomasta ydinaseita Suomeen.

SKP:n Iisalmen seudun osaston mukaan voidaan perustellusti puhua uudesta kauttakulkusopimuksesta. Käytännön asioita, jotka Suomi sopimuksen mukaan Natolle turvaa ovat muun muassa kauttakulkuun, ilmatilaan, satamien ja lentokenttien käyttöön, harjoitusalueisiin, miehistön majoitukseen, muonitukseen ja terveydenhuoltoon sekä sotilaskaluston tarvitsemiin polttoaineisiin liittyvät järjestelyt.

Isäntätukimaa sopimus on jatkoa Suomen hivuttamiseksi Naton jäseneksi. Osaston mielestä Suomen on irrottauduttava kaikenlaisesta Nato yhteistyöstä ja isäntämaatukisopimuksesta. Suomen ei pidä missään tilanteessa liittyä Naton jäseneksi. On palattava perinteiseen puolueettomuuspolitiikkaan, joka yhdessä hyvien naapurisuhteiden kanssa antaa meille parhaat turvatakuut, osaston kannanotossa todetaan.

SKP:n Iisalmen seudun osasto

Vuosikokous 29.3.2015

LÄHIPALVELUJEN PUOLESTA!

Sote-soppa on palamassa pohjaan. Itäisen Suomen asukkaiden tärkeimmistä lähipalveluista, terveys- ja sosiaalipalveluista päättäminen aiotaan keskittää Kuopioon, huippuvirkamiehille ja muutamalle johtavalle poliitikolle uudella sote-lailla. Päätös on kansainvälisestikin ainutlaatuinen kokeilu, hyppy tuntemattomaan, kun miljoonan asukkaan lähipalvelujen tarve aiotaan ratkaista kaukana ihmisistä uudella hallintohimmelillä. Muualla Euroopassa, varsinkin sosiaalipalveluista päättäminen, pyritään nykyään tuomaan mahdollisimman lähelle ihmistä
 
Meille luvataan nyt sujuvaa hoitoketjua ja tasavertaista hoitoon pääsyä, mutta ratkaisut tehdään kuitenkin suurten taajamien ja erikoissairaanhoidon ehdoilla. Samaan aikaan muualla palveluja aiotaan siirtää pyörille ja nettiin. Kaiken kukkuraksi ratkaisulla tavoitellaan miljardien säästöjä, vaikka perusterveydenhoidon ongelmat ovat tänään rahan ja henkilökunnan puute. Asian korjaaminen toisi todellista säästöä erikoissairaanhoidossa. Samoin ennaltaehkäisevä työ sosiaalitoimessa, esimerkiksi kotiapu lapsiperheille, olisi todellista säästöä koko yhteiskunnan kannalta.
 
Päätöksen piittaamattomuus demokratiasta on hämmentävä. Täällä Itä-Suomessa näin otetaan yli puolet kuntien päätösvallasta pois. Onko tavoitteena, että pienessä piirissä on helpompi leikata lähipalveluja ja julkisten palvelujen heikentämisen jälkeen ryhtyä niiden laajempaan yksityistämiseen? Sitähän elinkeinoelämän nokkamiehet ja kokoomus tavoittelevat. Mistä ilmestyy viaton lapsi, joka sanoo ”eihän keisarilla ole vaatteita”.
 
Eikö meidän pidä herätä ja joukolla torjua eliitin vallankaappaus. Vaihtoehto on aivan käden ulottuvilla. Vaaleilla on muodostettava maakuntahallinto, kuten sivistysvaltioissa jo on ja annettava sille erikoissairaanhoidon järjestäminen, jonka rahoitus on siirrettävä valtiolle. Rahat otamme rikkaiden verotusta lisäämällä, siitä riittää myös kuntien valtionapujen korotuksiin. Näin pienetkin kunnat voivat hoitaa lähipalvelut asukkaiden parhaaksi.
 
Nyt jos koskaan on tuhannen euron paikka palauttaa menetetty luottamus politiikkaan ja rohkeasti ryhtyä puolustamaan kaikkien työtätekevien ja vähävaraisten etuja ja meidän lähipalvelujamme ja kunnallista päätösvaltaamme.
 
Valtimolla 28.6.2014

Punaisten suvipäivien puolesta

Susanna Rissanen, Siilinjärvi
Jaana Haverinen, Joensuu
Pia Valkonen, Lapinlahti
Martti Vaskonen, Joensuu

VALTIONYHTIÖIDEN MYYNTI EDESVASTUUTONTA

SKP:n Kuopion piirijärjestö tuomitsee jatkuvan valtionyhtiöiden alennusmyynnin edesvastuuttomana.  On kestämätöntä perustella valtionyhtiöiden myymistä sillä, että niiden myymättä jättäminen lisäisi valtion velkaa.  Valtionyhtiöiden myynnillä päinvastoin menetetään työpaikkoja ja pienennetään valtion tulopohjaa sekä usein myös rapautetaan suomalaisen tuotannon perustaa.

Esimerkiksi Kemira CrowHow:n myynnillä norjalaiselle Yaralle menetettiin miljardien eurojen fosfaattivarat.  Päätäntävalta Rautaruukissa luovutettiin ruotsalaisille  ja Rautaruukki katoaa Suomesta muutamien vuosien kuluessa.

Valtion omistajaohjaus on ollut mitään sanomatonta ja viimeksi ilmoitettiin valtion infra- ja rakennusalan palveluyritys Destian myynnistä sijoitusyhtiö Ahlström Capitalille.  Hallitus on tehnyt myös arvion, jonka mukaan väkijuomien valmistus ja markkinointi ei enää ole sellainen strateginen toimiala, jonka hallinta pitäisi olla valtion käsissä. Hallitus ilmoitti lisätalousarvioesityksessään valmiudestaan luopua valtio-omisteisen alkoholijuomia valmistavan Altian omistuksesta kokonaan.

Altian myynnissäkin ratkaisevaan asemaan nousevat yksityiset sijoittajat, joiden tavoitteena on tuottaa omistajilleen mahdollisimman suuret voitot. Sijoittajille ovat toissijaisia seikkoja alihankkijoiden ja sidosryhmien kautta paljon Altian tuotantolaitoksia laajemmalle säteilevät työllisyys- ja muut vaikutukset.

Nyt on kynsin hampain puolustettava kaikkia valtion yhtiöitä ja vastustettava niiden myymistä epäonnistuneen talouspolitiikan paikkaamiseksi. Valtion omistusta vahvistamalla on parannettava kansallista omavaraisuutta.

SKP:n Kuopion piirikomitea

1.6.2014

TUOMIO POLIISIN TEKEMILLE PERUSTUSLAIN RIKKOMUKSILLE

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Jokaisella on samoin oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.

Poliisi on viime aikoina rikkonut toistuvasti näitä perustuslain mukaisia oikeuksia tilanteisiin nähden ylimitoitetulla voimankäytöllään.  Helsingissä äskettäin järjestetyn Nyt saa riittää  –mielenosoituksen yhteydessä poliisi esti eurovaaliehdokkastamme, dokumentaristi Hannu Hyvöstä kuvaamasta julkisella paikalla, eduskuntatalon portailla,  juuri ennen poliisin mielenosoittajia kohtaan suorittamaa pippurisuihkeiskua.

Poliisin mielivaltainen käytös jatkui vapun aikaan Tampereella ja Helsingissä. Voimannäyttönään poliisi hajotti väkivaltaisesti työväenliikkeen vappumarssin, saartaen anarkistit jo ennen kulkueen liikkeelle lähtöä, tehden mielivaltaisia kiinniottoja, vieden lippuja ja lipputankoja ja turmellen  niitä.

Samaan aikaan kun poliisi esti ihmisiä osallistumasta vappumarssiin, niin Porissa uusnatsit pääsivät vapaasti häiritsemään vasemmiston vapputilaisuutta. Tämä alkaa huolestuttavasti muistuttaa 1930-lukua, jolloin äärioikeisto sai mellastaa rauhassa poliisin erityisessä suojeluksessa.

SKP:n Kuopion piirijärjestö tuomitsee jyrkästi poliisin suorittamat vakavat kansalaisoikeuksien ja sananvapauden loukkaukset ja pyrkimykset estää vapaa tiedonvälitys. Poliisin toimia tulee saada kuvata silloinkin kun se käyttäytyy kansalaisia kohtaan väkivaltaisesti.

Poliisin toiminta rajoittaa mielenosoittajien poliittisia oikeuksia. Poliisin viime aikainen toiminta mielenosoituksissa tulee selvittää ja lain rikkojat  saattaa vastuuseen teoistaan. Vai voiko jatkossa myös kansalaiset kuitata lain rikkomukset pahoitteluilla, kuten poliisi nyt tekee.

 

SKP:n Kuopion piirijärjestö

Vuosikokous 4.5.2014

PUHEET SUOMEN NATO -JÄSENYYDESTÄ LOPETETTAVA

Suomessa oikeisto käyttää Ukrainan tilannetta Venäjällä pelotteluun, ”ryssävihan” lietsontaan ja Nato-jäsenyyden ajamiseen. Pääministeri Jyrki Katainen totesi muutama päivä sitten, että Suomi ei ole puolueeton maa. Kerrankin Kataisen toteamus on oikea. Suomi ei ole enää puolueeton maa, vaan on EU:n jäsenenä mukana sen ulkopoliittisissa päätöksissä.

Puheet Suomen Nato jäsenyydestä on lopetettava. Suomen ei milloinkaan pidä liittyä Natoon, jonka tulo Suomen itärajalle vain lisäisi epäluottamusta ja turvallisuusongelmia. Suomen etu ei ole myöskään Venäjän saartaminen taloudellisilla pakotteilla.

Pakotteista koituisi Suomelle kielteisiä seurauksia, kun kaasun ja öljyn toimitukset Venäjän mahdollisten vastatoimien seurauksena tulisivat loppumaan. Liikenne raja-asemilla todennäköisesti vaikeutuisi ja elintarvikevienti loppuisi tai ainakin vähenisi. Venäläisturismin jo alkanut väheneminen kiihtyisi ja sillä olisi välittömät vaikutukset myös Pohjois-Savoon.

Suomen hallituksen ei pidä sitoutua Ukrainan konfliktin yhdeksi osapuoleksi muodostuneen EU:n politiikkaan. Hallituksen on sen sijaan toimittava aktiivisesti neuvottelujen aikaansaamiseksi kriisin osapuolten, erityisesti Ukrainan ja Venäjän kesken. Suomelle on edelleen parempi olla Urho Kekkosen linjan mukaisesti itsenäinen, puolueeton ja liittoutumaton maa, joka pyrkii olemaan suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. 

Suomen kansallinen etu vaatii myös uudelleen arviointia EU:n harjoittamiin pakotteisiin ja paluuta oman ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä talous- ja rahapolitiikan harjoittamiseen. 

SKP:n Kuopion piirikomitea

22.3.2014

 

 

SÄTEILEVÄ PERINTÖ?

SKP:n Iisalmen osasto tuomitsee uudet ydinvoimahankkeet. Ydinvoima ei ole kestävän kehityksen kannalta toimiva energiantuotantomuoto, panostus on tehtävä uusiutuvaan ja luontoa vähemmän kuormittavaan
energiantuotantoon.

Tällä hetkellä Suomen enrgiantarve on ollut myös laskusuhdanteinen, uutta energiaa ei kipeästi tarvita kun tuotanto on siirtynyt halvemman työvoiman maihin. Näyttääkin siltä, että ydinvoimasta ollaan tekemässä vientituotetta EU:n tarpeisiin, haitat ovat meidän maaperällä, mutta EU saa hyödyn?

Ydinvoima ei ole myöskään Suomelle omavarainen vaihtoehto. Jos ydinvoimaa lisätään, tarvitaan lisää uraanikaivoksia pilaamaan vesistöä, luontoa ja ihmisten terveyttä. Ydinvoiman kustannustehokkuutta laskettaessa jätetään kautta linjan huomioimatta jälkihoitokulut. Ydinjätteen loppusijoitus on edelleen ratkaisematta. Ydinvoimalat ovat valtavia turvallisuusriskejä.

SKP:n Iisalmen seudun osasto

Vuosikokous 2.3.2014KUNNAT YHTEISTYÖHÖN - EI PAKKOLIITOKSILLE

SKP:n Kuopion piiri vastustaa jyrkästi kuntien pakkoliitoksia ja kehottaa siilinjärveläisiä allekirjoittamaan internetistä löytyvän adressin osoitteessa 

http://www.adressit.com/jyrkka_ei_kuopio-siilinjarvi_pakkokuntaliitokselle.

Tällaisissa liitoksissa säästöjä haetaan yhdistämällä palveluita. Virkamieskielellä puhutaan ”tehostamisesta”. Todellisuudessa sillä tarkoitetaan palveluiden keskittämistä keskuskuntaan. Yhteistyötä voidaan kuntien välillä mielestämme tehdä ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhteistyönä voidaan naapurikuntien kesken sopia.

Kuntaliitoksissa päätäntävalta kuitenkin karkaa ja iso kunta saa käytännössä määrätä. Samalla se kerää rahat koko yhdistyneeltä alueelta. Käytännössä keskuskunnan palveluita parannetaan tai ylläpidetään pienempien kuntien rahoilla, samalla kun lähipalveluita heikennetään tehostamisen nimissä ympäristökuntien alueella.

Liitoskunnissa luonnollisesti myös menetetään työpaikkoja liitosten seurauksena, henkilöstösäästöt kun tyypillisesti koskevat kasvukeskuksen ulkopuolisia alueita palveluiden karsimisen seurauksena.

Taloudellisilla pakotteilla ajetut pakkoliitokset tulisi purkaa ja palauttaa vapaaehtoisen yhteistyön malli. Nyt ehdotettuja pakkoliitoksia ei ehdottomasti tule hyväksyä. Aihetta sivuten on myös huomioitava että Suomi on EU:ssa pakkoliitetyn kunnan asemassa. Myös tämä pakkoliitos tulisi purkaa ja palauttaa vapaaehtoisen yhteistyön malli.
   

SKP:n Kuopion piirikomitea  

26.1.2014  

TUOMIO FORTUMIN SÄHKÖNSIIRTOVERKON MYYNNILLE

SKP:n Kuopion piirijärjestö tuomitsee Fortumin sähkönsiirtoverkon myynnin. Myyty verkko kattaa noin 20 prosenttia koko maan markkinoista ja eräillä alueilla se on monopoliasemassa. Verkon ostavan Suomi Power Networks yhtiön osakkaina ovat kanadalainen ja australialainen sijoitusyhtiö ja kaksi suomalaista vakuutusyhtiötä.

Myyntipäätös on Suomen kansallisten etujen vastainen. Sähkönsiirtoverkko on osa yhteiskunnan välttämätöntä perusinfrasktruuria ja sen vuoksi sen omistus on pidettävä jo huoltovarmuuden turvaamiseksi valtion käsissä. Ulkomaiset sijoitusyhtiöt panostavat suomalaisiin sähköverkkoihin vain tehdäkseen varmaa voittoa. Hallituksen on tuotava näin tärkeä kauppa eduskunnan käsittelyyn.

Sähkönmyyntiverkon myynnin tekee erityisen tuomittavaksi se, että valtio on Fortumin enemmistöomistaja. Myyntipäätös jatkaa johdonmukaisesti Kokoomuksen linjaa, jonka tavoitteena on kaiken yhteiskunnallisen omistuksen lopettaminen ja sen siirtäminen suurkapitalisteille. Siksi hallitus ei puuttunut Fortumin verkkomyyntiin millään tavoin.

On toiveajattelua uskoa ettei myynti vaikuta millään tavoin kuluttajien asemaan ja vannoa tiukan sääntelyn nimiin. Sähkönsiirtohinnoittelun sääntelyä voidaan tulevaisuudessa muuttaa sijoittajien vaatimuksesta lisävoittojen turvaamiseksi.

Kapitalistit haluavat tuottaa kaiken mitä ihminen tarvitsee, saadakseen siitä voittoa. Annetaanko niille seuraavaksi oikeudet pohjavesiin kuten aikoinaan maaperän mineraalirikkaudet.

SKP:n Kuopion piirikomitea

14.12.2013

 

p1010877.jpg                                                                        

TAISTELUUN KUNTAPALVELUJEN PUOLESTA

Suomessa lietsotaan pelkoa julkisen talouden ylivelkaantumisesta. Kataisen hallitus toteuttaa käytännössä EU:n talouskurisopimuksen linjaa uskotellun julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Sen vaikutukset heijastuvat valtion budjetin kautta välillisesti myös kuntiin.  Kuntien valtionosuuksia leikkaamalla kunnat yritetään pakottaa kuntaliitoksiin, joiden tavoitteena on riittävän suuren väestöpohjan luominen yksityisten palveluntuottajien tuottamille palveluille ja voitontavoittelulle.

Hallituksen ohjelmassa sanotaan, että  ”kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edistetään”. Hallitus toteuttaa ohjelmaansa määrätietoisesti ja sen tekemät valtionosuuksien leikkaukset ovat esimerkiksi Kuopion kohdalla vuosina 2012 – 2015 yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

Nämä leikkaukset merkitsevät kunnille raskaita taloudellisia vaikeuksia ja Kuopiossa niitä pyritään ratkomaan paniikkiratkaisuilla. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen esittelemässä ensi vuoden talousarvioesityksessä vaaditaan muun muassa Kemppaanmäen, Kettulan ja Pitkälahden koulujen sekä Kettulan, Jynkän ja Särkilahden kirjastojen lakkauttamista. Näillä ja kahden kaupungin leirikeskuksen myynnillä tavoitellaan vuositasolla noin 1,5 miljoonan euron säästöjä. Oppilaiden vanhemmat ja näiden alueiden asukkaat ovat nousseet vastarintaan koulujen lakkauttamisia vastaan.

SKP:n Kuopion piirijärjestö antaa täyden tukensa tälle oikeutetulle kamppailulle ja on siinä mukana. Kaupungin budjettilinja ilmentää halua sivuuttaa asukkaiden tarpeet palvelujen lähtökohtana. Kemppaanmäen koulun lakkauttamissuunnitelma on malliesimerkki peruspalvelujen kohtalosta liitoskunnissa. Koulujen lakkauttamisista ei syntyisi todellisia säästöjä vaan ne valuisivat tyhjiin suurten oppilasryhmien  synnyttäminä erityisopetuksen ja oppilashuollon kustannuksina ja lisääntyvinä koululaiskuljetuskustannuksina.

Erityisen tuomittavia lakkauttamissuunnitelmat ovat tilanteessa, jossa Kuopion kaupunki satsaa matkailuun rakentamalla Tahkolle eliitin käyttöön lähes kaksi miljoonaa maksavan lähiliikuntapuiston frisbeegolfratoineen,  lumi- ja jääveistoalueineen sekä hiekkatekonurmikenttineen. Kaupunki varautuu jo ensi vuoden talousarviossa puiston rakennustöihin ja se nielee puolet urheilu- ja virkistysalueiden investointivaroista. Samanaikaisesti Kuopio supistaa liikuntapaikkojen ja ulkoiluverkostojen määrää ydinkaupungin alueella sekä vähentää lasten leikkipaikkoja.

Nyt on kuntapalvelujen puolesta käytävän taistelun aika voimistamisen aika. Kataisen hallitus on pantava vastuuseen kuntatatalouden romuttamisesta. Varaa kuntapalvelujen järjestämiseen saadaan muuttamalla kunnallisvero progressiiviseksi ja  pääomaverotusta kiristämällä sekä saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin. Hallituksen on peruttava tekemänsä kuntien valtionosuuksien leikkaukset.

SKP:n Kuopion piirikomitea

27.10.2013

 

 

 

EI KANSALLISVARALLISUUDEN MYYNNILLE

Hallitus- ja oppositiopuolueet ovat esittäneet vanhoja lääkkeitä valtion velan
kurissapitämiseen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on valmis
myymään valtion omistamia yhtiöitä, jotta valtion laina ja leikkaukset pysyisivät
kurissa. Myös Keskustan piiristä on nostettu esille samansuuntaisia vaatimuksia.
Vihreiden Oras Tynkkynen on esittänyt, että valtio voi myydä Koskenkorvaviinan
ja vihreät ovat olleet hallituksessa ostamassa tilalle Talvivaaran jätevettä.

SKP:n Kuopion piirijärjestön mielestä kansallisomaisuuden hävittäminen on
edesvastuutonta. Valtionyhtiöt tuottavat valtiolle osinkotuloja ja niillä voidaan
kattaa kokoajan valtionvelan kustannuksia, rahoittaa julkisia palveluja ja
sosiaaliturvaa. Valtionyhtiöitä myymällä pelkästään pienennetään näitä tuottoja ja heikennetään valtion rahoituspohjaa.

Valtionyhtiöiden osakkeiden myyminen merkitsee niiden päätösvallan siirtymistä
ulkomaalaisille suursijoittajille ja rahastoille. Ne päättävät yritysten toiminnasta
pelkästään lyhyen ajan tuotannon tuottavuuden ja voittovaateidensa perusteella
välittämättä vähääkään työntekijöistään tai työllisyydestä Suomessa.

SKP:n Kuopion piirijärjestön mielestä valtionyhtiöitä on kehitettävä niiden
henkilöstön ja koko yhteiskunnan edut huomioon ottaen.

SKP:n Kuopion piirikomitea

18.8.2013

HALLITUKSELTA KYLMÄÄ KYYTIÄ KUNNILLE

Kataisen hallitus on SDP:n ja Vasemmistoliiton tuella toteuttanut määrätietoisesti ohjelmaansa kirjattua tavoitetta edistää kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan. Selkokielellä sanottuna tämä merkitsee kuntien jättämistä oman onnensa nojaan niiden valtionosuuksia vähentämällä.

Hallituksen äskeisessä budjettikehyksessä sovittiin, että kuntien valtionosuuksia leikataan jo aikaisemmin päätettyjen 1131 miljoonan euron lisäksi ensi vuonna 237 miljoonaa euroa. Hallitus esittää työmarkkinatuen rahoituksen ja aktivointivastuun siirtämistä kunnille niiden pitkäaikaistyöttömien osalta, joiden työttömyys on kestänyt 300 päivää. Tämä ja uudet opetustoimen leikkaukset uhkaavat Kuntaliiton arvioiden mukaan tuoda vielä 200 miljoonan euron lisälaskun kunnille. Yhteisöveron alentaminen heikentää myös kuntien taloutta.

Jäteveron tuoton ohjaaminen kunnille korvaa näistä menetyksistä vain murto-osan. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen mukaan leikkausten kuntatalouteen aiheuttaman vajeen paikkaaminen tarkoittaisi, että jokaisen Suomen kunnan olisi nostettava tuloveroprosenttiaan 1,4 prosenttiyksiköllä.

SKP:n Kuopion piirijärjestö tuomitsee kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset ja kunnallisten palvelujen rahoituksen siirtämisen pieni- ja keskituloisten maksettavaksi veroja ja maksuja nostamalla. Kuntien rahoitusta on parannettava lisäämällä niiden valtionosuuksia, saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin ja muuttamalla kunnallisvero progressiiviseksi.

Lähipalveluja karsitaan, sairaanhoidon matkakustannusten omavastuita nostetaan

Valtiontalouden menokehysten lisäksi hallitus sopi suurkuntahankkeen jatkamisesta ja siihen liittyvästä sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittämisestä. Pienille kunnille jätetään sote-palveluissa vain maksajan rooli  ja niiltä viedään kokonaan oikeus järjestää itse näitä palveluja. Lisäksi hallitus päätti karsia kuntien lakisääteisiä tehtäviä miljardilla eurolla. Nämä toimet tietävät palvelujen vähentämistä ja niiden siirtämistä entistä kauemmaksi kuntalaisista.

Samaan hengen vetoon hallitus aikoo leikata toistamiseen sairaanhoidon matkakorvauksia. Edellisen kerran mtakustannusten omavastuita nostettiin 54 prosentilla vuoden vaihteessa. Leikkaukset kurittavat varsinkin vähävaraisia ja ikääntyneitä ihmisiä myös Pohjois-Savossa.

SKP:n Kuopion piirijärjestö vaatii hallitusta perumaan epäoikeudenmukaisen omavastuiden nostosuunnitelman. Se osoittaa selvästi sen, että kun kumarretaan pääomalle, joudutaan pyllistämään tavalliselle kansalle.

SKP:n Kuopion piirikomitea

14.4.2013

                   

YHTEISÖVEROTUOTTOJEN ALENNUS KORVATTAVA KUNNILLE

Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallituksen kehysriihessä päätettiin alentaa yritysten yhteisöveroa 4,5 prosenttiyksiköllä  tasan 20 prosenttiin. Saman prosenttiosuuden työtön maksaa veroa saamastaan työttömyyskorvauksesta.

Yhteisöveron alennus merkitsee lähes miljardin euron lahjoitusta yrityksille ja leikkauksia kuntien saamiin yhteisöverotuottoihin. Hallituksen kehysriihessä sovittiin myös, että työmarkkinatuen maksuvastuuta siirretään entistä enemmän kunnille. Kaikki nämä päätökset, jo aiemmin päätettyjen valtionosuusleikkausten kanssa tulevat aiheuttamaan paineita kuntaverojen nostolle. On aiheellista kysyä, pyrkiikö hallitus pakottamaan kunnat tavoittelemiinsa kuntaliitoksiin niiden tulopohjaa heikentämällä.

Yhteisöveron alentamisen työllisyysvaikutuksia on yliarvioitu ja ne perustuvat pelkkiin toiveisiin. Suomesta on kadonnut viidessä vuodessa 70 000 teollista työpaikkaa.
Mikään ei takaa, että yritykset luovat työpaikkoja juuri Suomeen, koska hallitus ei aseta yrityksille lahjoituksesta minkäänlaista vastikkeellisuutta. Veron alennus lisää suuryritysten voittoja. Osa yritysten saamasta jättipotista menee epäilemättä ulkomaille, osa  johtajien palkkoihin ja palkkioihin.

Yritysverotuksen alentamisen maksumiehiksi pannaan jo ennestään talousvaikeuksissa painivien kuntien lisäksi tavallinen kansa.  Kehysriihessä hallituspuolueet päättivät korottaa kulutusveroja ja tasaveroina ne leikkaavat eniten palkansaajien ja muiden vähävaraisten ostovoimaa. Sähköveron korotus tulee nostamaan asumiskustannuksia.

SKP:n Kuopion piirijärjestö vaatii yhteisöverotuottojen alenemisen korvaamista kunnille täysimääräisesti, niiden rahoituksen vahvistamista valtionosuuksia lisäämällä ja saattamalla pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin.  Tulevissa palkkaneuvotteluissa työn ja pääoman välistä tulonjakoa on muutettava työntekijöiden hyväksi nostamalla palkkoja, lyhentämällä työaikaa ansiotasoa alentamatta ja töitä jakamalla.

Piirijärjestön mielestä, on hylättävä esitykset eläkeiän nostamisesta ja lopetettava eläkkeiden leikkaaminen elinaikakertoimella ja taitetulla indeksillä. On palattava vuokrasääntelyyn asumismenojen kuriin saamiseksi

 

SKP:n KUOPION PIIRIJÄRJESTÖ ry

Piirikokous  23.3.2013

 

 

FORTUMIN SÄHKÖNSIIRTOVERKON MYYNTIAIKEET TYRMÄTTÄVÄ

 Sähköyhtiö Fortumin aikomus myydä sähkönsiirtoverkkonsa on selkeä osoitus siitä, että yhtiö asettaa osakkeenomistajien edut etusijalle kansallisen edun kustannuksella. Aikeitaan Fortumin johto perustelee sillä, että se aikoo keskittyä sähkön tuotantoon ja myyntiin. Sähkönsiirtotoiminnasta ei johdon mielestä saada tarpeeksi tuottoa, minkä vuoksi se ei sovi yhtiön strategisiin tavoitteisiin. 

Fortum teki viime vuonna 6,2 miljardin euron liikevaihdolla liikevoittoa yli 1,7 miljardia euroa. Nettovoitosta noin viidesosa tuli verkkoliiketoiminnasta. Verkkoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli noin miljardi euroa, voittoa verkkoliiketoiminnalla saatiin yli 300 miljoonaa euroa ja siihen sijoitetun pääoman tuotto oli yli 8 prosenttia. Fortumin hallitus aikoo jakaa omistajilleen  osinkoja 1,00 euroa osakkeelta. 

Huoltovarmuutta ei saa vaarantaa

SKP:n Kuopion piirijärjestö tyrmää sähkönsiirtoverkon myyntisuunnitelmat. Valtion on Fortumin enemmistöosakkaana puututtava asiaan valtion talouden ja maamme huoltovarmuuden perusteella. Sähkönjakeluverkon myynnin seurauksena valtio menettäisi huomattavan summan osinkoina saaduista tuloistaan. Viime keväänä Fortum maksoi valtiolle 450 miljoonan euron osingot. 

Sähkönjakeluverkon myynti ja sen joutuminen ulkomaiseen omistukseen vaarantaisi Suomen huoltovarmuuden. Sähköverkon kehittäminen ja kunnossapito jäisivät toissijaisiksi asioiksi mahdollisimman suureen liikevoittoon pyrittäessä. Fortumin myyntiaikeet kertovat yrityksen halusta ratkaista lähitulevaisuuden investointipaineet, säävarman sähköverkon rakentamisen ja mahdolliset sähkönjakeluhäiriöt ulkoistamalla ne. Kaupan myötä myös henkilöstön määrä on vaarassa supistua ja työehdot huonontua. 

Sähköyhtiö Fortumia on kehitettävä valtioenemmistöisenä yhtiönä niin, että sen voitoista hyötyvät myös sähkönkäyttäjät. Tulevaisuuden maakaapeli-investointeja ei saa maksattaa sähkönkäyttäjillä vaan optiopalkkajohtajilla ja ulkomaille tehtävistä riskisijoituksista luopumalla. 

SKP:n Kuopion piirikomitea

16.2.2013

 

YMPÄRISTÖRIKOKSET LOPETETTAVA

SKP:n Kuopion piirijärjestön mielestä kaivosyhtiö Talvivaaran toiminta on erinomainen esimerkki suurpääoman ja kansainvälisten sijoittajien ihmisten eduista ja elinmahdollisuuksista piittaamattomasta voitontavoittelusta. Talvivaarassa on tapahtunut ympäristörikos.

Kaivosyhtiön tulee korjata ympäristötuhot omin varoin. Jos ne ei riitä, niin sen jälkeen siihen tulee käyttää omistajien rikoksella saatuja varoja.

Piirijärjestön mielestä louhinta kaivosalueella on lopetettava ja altaissa oleva liuotettu malmi on otettava talteen. Ympäristöturvallisuuden lisäämiseksi kaivoslakia ja sen valvontaa on pikaisesti tiukennettava. Ympäristökeskukset on irrotettava Ely -keskuksista ja näille täytyy antaa riittävät toimintaedellytykset niin taloudellisten kuin henkilöresurssien osalta.

SKP:n Kuopion piirijärjestö vaatii kaivosteollisuutta koskevan ympäristökassan perustamista kaivosten jälkihoidon toteuttamiseksi. Varat siihen kerättäisiin kaivosyhtiöiltä niiden toiminnasta aiheutuvien, ennakoitujen jälkihoitokulujen mukaisesti.

SKP:n Kuopion piirikomitea

17.11.2012

LÄHIPALVELUJEN JA LÄHIDEMOKRATIAN PUOLESTA                                       

Kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla valmisteltu esitys yli 260 kunnan lopettamisesta ja noin 70 jättikunnan muodostamisesta merkitsee lähipalvelujen heikentämistä, kuntien itsehallinnon ja demokratian heikentämistä sekä yksityisten palveluyritysten hegemonian kasvua. Pohjois-Savoon muodostettaisiin kolme suurkuntaa.                      

Tavoitteena on myös vähentää kuntien henkilöstöä noin 10 prosentilla suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä. Tämä tarkoittaa noin 43 000 työpaikan hävittämistä kuntasektorilta ja se heikentää toteutuessaan naisten yhteiskunnallista asemaa  ja tasa-arvoa, koska noin 80 prosenttia kuntien työntekijöistä on naisia.

Keskeisenä perusteluna suunnitelluille kuntateurastuksille käytetään kuntien rahapulaa. Kuntien talous ei olisi kriisissä, ellei valtiovalta olisi ajanut kuntia talousahdinkoon niiden valtionosuuksia leikkaamalla.  Valtion toimenpiteillä vuosina 1990 – 2000 kuntien taloutta heikennettiin yhteensä 4,4 miljardilla eurolla vuodessa. Vuoden 2012 valtion budjetissa valtionosuuksien leikkauksilla ja yhteisövero-osuuden vähentämisellä aiheutetaan kunnille noin miljardin euron menetykset.

Todellinen selitys jättikuntien muodostamiselle ja julkisten menojen leikkauksille on pyrkimys tehdä tilaa yksityisille palveluille. Se on osa hallituksen ja EU:n politiikkaa, jolla karsitaan julkisia palveluja ja alistetaan ne markkinoille, avaamalla kuntapalvelut kilpailulle ja yksityistämiselle. Tällä politiikalla ajetaan tietoisesti alas työväestön saavuttamia etuja ja ihmisten demokraattisia perusoikeuksia ympäri Eurooppaa.

Jättikunnat eivät ratkaise kuntien talousongelmia Pohjois-Savossa eikä kuntalaisten palvelujen tarve vähene kuntarajoja vekslaamalla. Niillä ei myöskään helpoteta terveydenhoitohenkilökunnan saamista syrjäseuduille. Kuntauudistuksesta tulee järjestää laaja kansalaiskeskustelu kaikissa maamme 336 kunnassa ja selvittää, millaisen kunnan kuntalaiset haluavat.

 

Palvelut on tuotettava itse ja niiden  rahoitusta on vahvistettava korottamalla valtionosuuksia, saattamalla pääomatulot kunnallisverolle sekä muuttamalla kunnallisvero progressiiviseksi.

 

Perustuslain mukaan kuntien hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. Hallituksen kuntauudistuksessa on keskitytty esittämään keinoja, joilla kunnat voidaan asukkaiden tahdon vastaisesti painostaa ja pakottaa kuntaliitoksiin.  Perustuslain mukaan kuntien pakkoliitokset eivät ole mahdollisia.

 

Kuntakoon kasvaessa demokratia kaventuu päätöksenteon keskittyessä entistä pienempään piiriin ja etääntyessä asukkaista sekä reuna-alueiden eriarvoistuessa. Vastustamme tällaista kehitystä ja mielestämme kuntalakiin sisältyvää neuvoa-antavaa kansanäänestystä on käytettävä laajemmin muissakin kuin kuntaliitosasioissa.

 

SKP:n Kuopion piirijärjestö 

Vuosikokous 19.5.2012

KUNTATEURASTUKSILLA EI PARANNETA PALVELUJA EIKÄ LISÄTÄ DEMOKRATIAA

SKP:n Kuopion piirijärjestö pitää käsittämättömänä sitä, että hallitus aikoo jakaa Pohjois-Savon maakunnan 3 suurkuntaan nykyisten 21 kunnan sijasta. Kuntateurastuksen jälkeen maakuntaan jäisivät vain Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupunkikeskuskunnat. Tällainen kuntarakenne ei perustu kuntalaisten tarpeisiin eikä niiden selvittämiseen.

Julkistetussa työryhmän raportissa esitetään vain kylmiä tilastolukuja muun muassa kuntien ikärakenteesta ja huoltosuhteesta. Vanhus- ja terveyspalvelujen, päivähoidon ja muiden peruspalvelujen tarpeet on sivuutettu raportissa täysin.

SKP:n Kuopion piirijärjestön mielestä työryhmän esittämillä suurkunnilla ei turvata palveluiden palvelujen saatavuutta, paranneta kuntataloutta eikä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Sillä pyritään tekemään kunnista riittävän suuria ja houkuttelevia markkina-alueita yksityisille palvelujentuottajille.

Kuntalaisten tarvitsemat palvelut eivät vähene vaikka kuntarajat poistuisivatkin. Säästöjä palveluista saadaan vain sillä, että palveluja keskitetään ja lähipalveluja lakkautetaan. Tämä johtaa reuna-alueiden kuihtumiseen ja eriarvoistumiseen palvelujen saannissa lähipalveluiden karatessa kuntalaisten ulottuvilta. Se heikentää naisten asemaa ja tasa-arvoa hävittämällä kuntatyöpaikkoja.

SKP:n Kuopion piirijärjestö vaatii valtiolta toimia kuntien palvelujen rahoitukseen muun muassa suurituloisten verotusta kiristämällä ja laittamalla kuntaveron piiriin. Piirijärjestö kutsuu kaikkia kuntauudistukseen kriittisesti suhtautuvia Kuopion torille 13. maaliskuuta järjestettävään mielenilmaukseen. Valtiovarainministeriö järjestää kaupungissa samana päivänä kuntauudistuskiertueensa kutsutilaisuuden valikoidulle joukolle kuntapäättäjiä.

SKP:n Kuopion piirikomitea

8.2.2012