Pasi Tervon puhe vappuna Punaisten muistomerkillä Kuopiossa 

Hyvät toverit

Olemme jälleen tulleet tänne muistamaan luokkasodan uhreja. Muistamme tänään myös heitä, joiden matka päättyi kiduttamalla vankileireillä nälkään ja tauteihin. Ja heitä naisia ja lapsia, joita ammuttiin aseettomina kaduille ja niitä jotka teloitettiin mielivaltaisesti ilman oikeudenkäyntejä.

Luokkasodan tapahtumista tulee kohta kuluneeksi jo sata vuotta. Silti emme unohda näitä tapahtumia ja toivottavasti ei jälkipolvemmekaan. Nämä miehet ja naiset, jotka joutuivat tarttumaan aseisiin, tekivät meille merkittävän palveluksen. Jos aseellista puolustusta ei olisi ollut sen ajan oikeistolaisia tarkoitusperiä vastaan, yhteiskuntamme olisi toisenlainen. Sota on aina sotaa ja siitä jää arvet. Mutta ne arvet tulivat kentillä ihmisoikeuksien puolustamisesta ja sen jalompaa ei ole.

Luokkasotaa käydään edelleen. Se on oikeistolaista riistopolitiikka, joka on vastakkainasettelua sekä sortaa työttömät, maahanmuuttajat, työväen ja kaiken sen mikä heidän etujensa mukaista on. Puhutaan palkanalentamisista kilpailukyvyn saavuttamisiksi. Samalla halutaan kasvattaa työttömien reserviä, jotta työväestö saadaan alistetuksi.

Yksi alistamisen muoto on työttömyys. Karl Marx lausui, että kapitalisti tarvitsee työttömyyttä. Luokkasodan ainekset ovat jälleen koossa, mutta emme tartu aseisiin. Tehtävänämme on tuoda jatkuvasti esiin epäkohtia ja taistella työväenliikkeen saavuttamien etujen puolesta. Luokkataistelumme on tänään myös sitä, että meitä ei lietsottaisi toisiamme vastaan. Varsinkin maahanmuuttajat ovat keino populistisille ja rasistisille puolueille lietsoa vihaa ja kateutta kansan keskuudessa.

SKP otti kevään eduskuntavaaleissa valtakunnallisesti käyttöönsä Punaiset- tunnuksen. Edustamme siis jälleen Punaisia. Sen ei pitäisi jättää enää kylmäksi keitä me edustamme. Edustamme Punaiset-nimen alla juuri heitä, joita tänään muistamme. Edustamme työväen lisäksi köyhälistöä, eläkeläis, opiskelijoita. Edustamme sairaita ja heidän hoitajiaan. Edustamme maahanmuuttajien oikeuksia ja tasa-arvoa. Edustamme kansainvälistä rauhaa ja puhdasta luontoa. Edustamme solidaarisuutta ja kulttuurien vaihtoa. Edustamme siis ihmistä ja yhteiskuntaa, jossa kaikilla meillä olisi edellytykset hyvään elämään.

Hyvät toverit. Tehtävämme on muistaa ja kunnioittaa heitä, jotka ovat aatteensa puolesta kaatuneet ja jatkaa heidän viitoittamaa tietä eteenpäin.