hlogo.png

Joukkovoimalla leikkauspolitiikka vastaan

EU:n talouskuria toteuttava Sipilän porvarihallitus ei leikkaa kaikilta. Säästötavoitteet suuntautuvat täysin yhteiskunnan vähäosaisimpia kohtaan, kohdistuen työttömiin, lapsiperheisiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin. Hallituksen rikkaille esittämät toiveet eivät tuo valtiolle yhtään lisätuloja.

Hallituksen leikkauslistan mukaan työttömyysturvasta, lapsilisistä,opintotuesta, eläkkeistä ja sairauspäivärahoista leikataan 860 miljoonaa euroa vuositasolla. Sosiaali- ja terveyspalveluista leikataan 451 miljoonaa euroa ja koulutuksesta, tieteestä ja kultturista 556 miljoonaa euroa.

Hallitus aikoo tehdä yli miljardin leikkaukset indeksikorotuksiin. Opintotuen ja lapsilisän indeksisidonnaisuus poistetaan.

Lisäksi hallitus on suunnitellut 1,5 miljardin euron lisäleikkauksia, jos ay-liike ei suostu ”yhteiskuntasopimuksen” nimissä hallituksen vaatimuksiin palkkojen ja työehtojen heikennyksistä.

Leikkauksista huolimatta lisärahaa löytyy armeijan ja poliisin määrärahoihin. Armeijan määrärahoihin tulee indeksikorotusten lisäksi 130 miljoonan euron korotus. Hallituspolitiikka suosii varakkaita kun pääoma- ja osinkotulojen verotusta ei kiristetä. Ovet pysyvät edelleen avoimina veroparatiiseihin.

On aika tasata tulonjakoa ja leikata rikkaiden voittoja. Lisää verotuloja valtiolle saadaan palauttamalla varallisuusvero, suuryritysten kela-maksu ja pääomatuloja rankemmin verottamalla. On luovuttava uusista asehankinnoista, peruttava asemäärärahojen korotukset ja irtisanouduttava maamme turvallisuuden vaarantavasta Nato-yhteistyöstä sekä hylättävä isäntämaasopimus eduskunnan päätöksellä. Valtionyhtiöiden yksityistäminen on lopetettava. Edellisten hallitusten yksityistämisten aiheuttamat tappiot Suomen valtiolle ovat 15 miljardia euroa.

Hallituksen leikkauslistojen toteutumisen estämiseksi ja politiikan suunnan muuttamiseksi tarvitaan laajapohjaista, radikaalia ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta leikkausten vastaista joukkotoimintaa.Kutsumme mukaan yhteiseen rintamaan kaikkia leikkauspolitikan vastustajia.


SKP:n Kuopion piirijärjestö ry

Vuosikokous 7.6.2015